Goed werkgeverschap

 

Goed werkgeverschap is onder andere zorgen voor het mentale welzijn van je werknemers. Hiermee kun je verzuim voorkomen en investeer je in duurzame inzetbaarheid. 

Hoe kun je dit het beste doen? Door je medewerker persoonlijke aandacht te geven, en coachend leiding te geven. En soms heb je daarbij een onafhankelijk persoon nodig die dit van je overneemt. 

Denk dan eens aan een persoonlijke coach van Praktijk Veenendaal. 

Wanneer is coaching waardevol?

Coaching is effectief bij:

  • Verbeteren van softskills, zoals: samenwerken, assertiever, proactiever, communicatief vaardiger worden.
  • Omgaan met stress
  • Voorkomen van burnout-gerelateerde klachten
  • Voorkomen van bore-out
  • Vaardigheden vergroten zoals time-management of leidinggeven
  • Veranderen van negatief/belemmerend gedrag
  • Doorbreken van patronen
  • Inzicht in welk werk bij iemand past

Online coaching/Wandelcoaching/In house Coaching

Coachingssessies kunnen digitaal (via een beveiligde verbinding) of op locatie naar keuze plaatsvinden. 

Wilt u de mogelijkheden verkennen stuur dan een bericht naar info@praktijkveenendaal.nl, of laat een bericht achter via onderstaand formulier. 

Tarief

Het standaard tarief voor coaching binnen organisaties bedraagt: € 120,- per sessie van 45-60 minuten, excl.btw. Dit tarief kan afwijken als de gekozen locatie buiten de regio valt. Ook kunnen er maatwerk afspraken worden gemaakt.

Workshops en teamcoachingssessies zijn al mogelijk vanaf €500,- excl. btw.

Adresgegevens:

Praktijk Veenendaal
Tuinstraat 133
3901 RA Veenendaal

Informatiefolder Coaching bij Praktijk Veenendaal

Goed Werkgeverschap En Vitale Medewerkers Door Coaching Bij Praktijk Veenendaal
PDF – 82,6 KB 732 downloads

Wetenschappelijke onderbouwing

In een recent onderzoek van het RIVM i.s.m. het Trimbos instituut (maart 2022) kwam naar voren dat het niet alleen goed werkgeverschap is, maar dat het ook economisch loont om in te zetten op mentaal welzijn van medewerkers. 

Ik citeer:

´ Als er zo’n toename (5%) in welbevinden gerealiseerd
kan worden bij 1 miljoen volwassenen geeft dat een kostenreductie ter waarde van €144 miljoen (€81 miljoen ~ €207 miljoen) per jaar.

Genoemde kostenreductie zit voor 54% in gestegen arbeidsproductiviteit, voor 44% in afgenomen
zorgkosten en voor 2% in afname van persoonlijke kosten.
De kostenreducties worden navenant groter naarmate
de procentuele verbetering in welbevinden groter is en
wanneer die verbetering bij een groter aantal Nederlanders wordt gerealiseerd.

Preventieve interventies helpen bij de reductie van het
aantal nieuwe depressies en angststoornissen.

´Na preventie zal bij een bepaald percentage in de bevolking een depressie of angststoornis niet zijn opgetreden, die zonder preventie wel was ontstaan. Bij deze groep zullen dus ook zorgkosten, persoonlijke uitgaven en productiviteitsverliezen vermeden worden die anders wel zouden zijn ontstaan. 
Voor zowel angst als depressie ontstaat de indruk dat preventie doorgaans kosteneffectief is, dat wil zeggen dat deze aangeboden kan worden tegen aanvaardbare kosten.

Onderzoek RIVM Maart 2022 AF 1995 Effectieve Interventies En Beleid Mentale Gezondheid En Preventie 1
PDF – 589,5 KB 372 downloads